k.ú.: 676527 - Křižínkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595934 - Křižínkov NUTS5 CZ0643595934
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 2262365
zahrada 126 79009
ovoc. sad 30 34745
travní p. 272 211271
lesní poz 51 59296
vodní pl. nádrž umělá 1 1825
vodní pl. rybník 1 4309
vodní pl. tok umělý 96 14243
vodní pl. zamokřená pl. 3 378
zast. pl. 142 45228
ostat.pl. dráha 3 57901
ostat.pl. jiná plocha 44 12076
ostat.pl. manipulační pl. 32 15821
ostat.pl. neplodná půda 27 35098
ostat.pl. ostat.komunikace 116 43160
ostat.pl. silnice 1 14032
ostat.pl. zeleň 39 4625
Celkem KN 1588 2895382
Par. KMD 1588 2895382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 133
LV 194
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.