k.ú.: 676535 - Pánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 736701
zahrada 24 18512
travní p. 67 166377
lesní poz les s budovou 1 27
lesní poz 19 974635
vodní pl. nádrž umělá 1 442
vodní pl. rybník 1 727
vodní pl. tok přirozený 3 1373
vodní pl. tok umělý 1 1030
zast. pl. zbořeniště 2 459
zast. pl. 29 10241
ostat.pl. jiná plocha 6 13065
ostat.pl. manipulační pl. 1 705
ostat.pl. neplodná půda 8 5087
ostat.pl. ostat.komunikace 18 34558
ostat.pl. silnice 6 10659
ostat.pl. zeleň 2 250
Celkem KN 247 1974848
Par. KMD 247 1974848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 30
LV 69
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2016
S-SK ŠS 1:2500 1826 17.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 19.05.2022 00:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.