k.ú.: 676560 - Křížlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577189 - Jestřabí v Krkonoších NUTS5 CZ0514577189
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 803854
zahrada 23 21273
travní p. 781 2182663
lesní poz les(ne hospodář) 280 1138908
lesní poz 19 96781
vodní pl. nádrž umělá 1 305
vodní pl. rybník 2 101
vodní pl. tok přirozený 16 24926
vodní pl. tok umělý 1 229
vodní pl. zamokřená pl. 3 2134
zast. pl. společný dvůr 2 247
zast. pl. zbořeniště 8 1255
zast. pl. 233 57122
ostat.pl. jiná plocha 8 2280
ostat.pl. manipulační pl. 20 7839
ostat.pl. neplodná půda 343 114409
ostat.pl. ostat.komunikace 179 114108
ostat.pl. pohřeb. 3 2849
ostat.pl. silnice 56 55972
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1015
ostat.pl. zeleň 3 2060
Celkem KN 2110 4630330
Par. KMD 2110 4630330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
Celkem BUD 229
LV 256
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2014
S-SK GS 1:2880 1842 27.03.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 23:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.