k.ú.: 676624 - Krucemburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568945 - Krucemburk NUTS5 CZ0631568945
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 5187495
zahrada 539 269648
ovoc. sad 1 9785
travní p. 264 2068842
lesní poz 251 3294458
vodní pl. nádrž umělá 1 28078
vodní pl. rybník 23 56792
vodní pl. tok přirozený 40 28524
vodní pl. tok umělý 29 24143
zast. pl. společný dvůr 2 533
zast. pl. zbořeniště 11 2243
zast. pl. 762 210541
ostat.pl. jiná plocha 141 68893
ostat.pl. manipulační pl. 53 57627
ostat.pl. neplodná půda 87 97782
ostat.pl. ostat.komunikace 274 242292
ostat.pl. pohřeb. 2 4401
ostat.pl. silnice 23 105215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20366
ostat.pl. zeleň 16 55705
Celkem KN 2660 11833363
EN 4 3404
PK 1396 7382726
Celkem ZE 1400 7386130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 351
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 86
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 725
byt.z. byt 78
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 91
LV 859
spoluvlastník 1306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 18:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.