k.ú.: 676632 - Křižovatka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554596 - Křižovatka NUTS5 CZ0411554596
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 3428178
zahrada 88 57221
travní p. 82 891151
lesní poz 17 500149
vodní pl. nádrž přírodní 1 294
vodní pl. nádrž umělá 5 39570
vodní pl. tok umělý 17 25530
vodní pl. zamokřená pl. 1 3194
zast. pl. společný dvůr 10 3675
zast. pl. zbořeniště 6 2705
zast. pl. 138 48954
ostat.pl. dráha 1 17456
ostat.pl. jiná plocha 61 68847
ostat.pl. manipulační pl. 15 23284
ostat.pl. neplodná půda 18 48931
ostat.pl. ostat.komunikace 46 67246
ostat.pl. pohřeb. 1 2312
ostat.pl. silnice 3 43658
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2837
ostat.pl. zeleň 1 195
Celkem KN 598 5275387
Par. DKM 598 5275387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 131
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 1
Celkem JED 5
LV 122
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.04.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 15:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.