k.ú.: 676641 - Nová Ves u Křižovatky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554596 - Křižovatka NUTS5 CZ0411554596
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 3274883
zahrada 22 30298
travní p. 70 1598735
lesní poz 17 592317
vodní pl. nádrž umělá 8 44399
vodní pl. rybník 8 47750
vodní pl. tok umělý 11 42273
vodní pl. zamokřená pl. 10 155080
zast. pl. společný dvůr 2 52
zast. pl. 52 30773
ostat.pl. jiná plocha 40 1087491
ostat.pl. manipulační pl. 8 39252
ostat.pl. neplodná půda 1 3204
ostat.pl. ostat.komunikace 23 44844
ostat.pl. silnice 2 37013
ostat.pl. zeleň 2 520
Celkem KN 330 7028884
Par. DKM 330 7028884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 51
LV 43
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.03.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 19:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.