k.ú.: 676659 - Velký Luh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 578002 - Velký Luh NUTS5 CZ0411578002
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 38164
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 61 30918
travní p. 58 415412
lesní poz les s budovou 16 627
lesní poz les(ne hospodář) 2 79
lesní poz 42 3364433
vodní pl. nádrž umělá 3 55949
vodní pl. rybník 1 32981
vodní pl. tok umělý 1 5085
zast. pl. společný dvůr 4 135
zast. pl. zbořeniště 6 2223
zast. pl. 139 26102
ostat.pl. dobývací prost. 7 227309
ostat.pl. dráha 5 31151
ostat.pl. jiná plocha 65 140775
ostat.pl. manipulační pl. 10 55875
ostat.pl. neplodná půda 10 11429
ostat.pl. ostat.komunikace 35 36266
ostat.pl. silnice 2 31484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10516
ostat.pl. zeleň 1 1920
Celkem KN 505 4518851
Par. DKM 505 4518851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 153
LV 169
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.04.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.04.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.