k.ú.: 676667 - Mostek u Křižovatky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554596 - Křižovatka NUTS5 CZ0411554596
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 1265423
travní p. 25 422630
lesní poz 5 34515
vodní pl. rybník 2 7813
vodní pl. tok přirozený 1 5222
vodní pl. zamokřená pl. 4 35443
zast. pl. 1 951
ostat.pl. jiná plocha 10 23510
ostat.pl. manipulační pl. 4 6737
ostat.pl. neplodná půda 1 263
ostat.pl. ostat.komunikace 8 6714
ostat.pl. silnice 2 14152
Celkem KN 71 1823373
Par. DKM 71 1823373
Typ údaje Způsob využití Počet
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1
LV 12
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.11.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 19:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.