k.ú.: 676675 - Křížovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595551 - Doubravník NUTS5 CZ0643595551
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 164222
zahrada 39 19307
ovoc. sad 4 7550
travní p. 193 684652
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 77 786281
zast. pl. zbořeniště 2 453
zast. pl. 40 11686
ostat.pl. jiná plocha 35 25365
ostat.pl. neplodná půda 129 287179
ostat.pl. ostat.komunikace 13 20988
ostat.pl. silnice 3 4977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 318
ostat.pl. zeleň 2 309
Celkem KN 569 2013322
Par. KMD 569 2013322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 39
LV 62
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 12.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 03:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.