k.ú.: 676721 - Pohorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536911 - Pohorovice NUTS5 CZ0316536911
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 1851192
zahrada 36 26261
ovoc. sad 8 5257
travní p. 27 248538
lesní poz 23 189346
vodní pl. nádrž umělá 8 7202
vodní pl. tok umělý 6 2860
zast. pl. zbořeniště 1 3046
zast. pl. 46 27932
ostat.pl. jiná plocha 12 4231
ostat.pl. manipulační pl. 4 1744
ostat.pl. neplodná půda 38 56109
ostat.pl. ostat.komunikace 37 66455
ostat.pl. silnice 8 17731
Celkem KN 295 2507904
Par. DKM 155 2426033
Par. KMD 140 81871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 45
LV 70
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.06.2016 1:1000 20.06.2016 *)
KMD 1:1000 04.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 20.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.05.2022 11:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.