k.ú.: 676781 - Ktiš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550329 - Ktiš NUTS5 CZ0315550329
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 16125
zahrada 37 33532
ovoc. sad 1 15975
travní p. 229 2606130
lesní poz 150 2247297
vodní pl. nádrž přírodní 1 3478
vodní pl. nádrž umělá 6 76601
vodní pl. tok přirozený 11 16805
vodní pl. zamokřená pl. 1 1688
zast. pl. společný dvůr 1 121
zast. pl. zbořeniště 2 61
zast. pl. 153 41656
ostat.pl. jiná plocha 64 62796
ostat.pl. manipulační pl. 52 70233
ostat.pl. neplodná půda 182 376637
ostat.pl. ostat.komunikace 56 82760
ostat.pl. pohřeb. 2 2703
ostat.pl. silnice 59 58282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12014
ostat.pl. zeleň 4 1155
Celkem KN 1019 5726049
Par. KMD 1019 5726049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 134
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK GS 1:2880 1827 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.