k.ú.: 676802 - Smědeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550329 - Ktiš NUTS5 CZ0315550329
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 91178
zahrada 76 45764
ovoc. sad 2 1814
travní p. mez, stráň 2 598
travní p. 132 4204255
lesní poz ostat.komunikace 2 10265
lesní poz 77 4739308
vodní pl. nádrž umělá 4 32298
vodní pl. rybník 5 55636
vodní pl. tok přirozený 33 38047
vodní pl. zamokřená pl. 15 103172
zast. pl. společný dvůr 1 100
zast. pl. zbořeniště 12 3591
zast. pl. 78 27073
ostat.pl. jiná plocha 92 69310
ostat.pl. manipulační pl. 20 39213
ostat.pl. neplodná půda 47 129047
ostat.pl. ostat.komunikace 50 109893
ostat.pl. silnice 4 108841
Celkem KN 657 9809403
Par. DKM 458 9684469
Par. KMD 199 124934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 74
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 111
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.06.2020 1:1000 22.07.2020 *)
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1827 10.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 16.05.2022 13:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.