k.ú.: 676888 - Kubšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594296 - Kubšice NUTS5 CZ0647594296
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 3380147
vinice 3 2787
zahrada 51 33549
travní p. 12 46990
lesní poz 16 164310
vodní pl. nádrž umělá 2 5165
vodní pl. tok přirozený 26 17249
vodní pl. tok umělý 3 385
vodní pl. zamokřená pl. 2 25237
zast. pl. zbořeniště 15 3616
zast. pl. 130 50855
ostat.pl. jiná plocha 65 23842
ostat.pl. manipulační pl. 11 22506
ostat.pl. neplodná půda 35 19912
ostat.pl. ostat.komunikace 94 132740
ostat.pl. pohřeb. 1 1471
ostat.pl. silnice 12 64538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12465
ostat.pl. zeleň 2 4818
Celkem KN 624 4012582
GP 185 2600913
Celkem ZE 185 2600913
Par. DKM 60 710189
Par. KMD 410 356115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 129
LV 134
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2017
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *) část k.ú. při KPÚ v k.ú. Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.