k.ú.: 676918 - Kučeř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549541 - Kučeř NUTS5 CZ0314549541
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 83
orná půda 1085 5000695
zahrada 122 102747
ovoc. sad 1 3582
travní p. mez, stráň 1 479
travní p. 181 620328
lesní poz ostat.komunikace 4 15727
lesní poz 185 4379602
vodní pl. nádrž přírodní 2 2564
vodní pl. nádrž umělá 8 351903
vodní pl. rybník 11 24365
vodní pl. tok přirozený 1 4022
vodní pl. tok umělý 63 14024
vodní pl. zamokřená pl. 5 2475
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 188 88587
ostat.pl. jiná plocha 80 47746
ostat.pl. manipulační pl. 14 28514
ostat.pl. neplodná půda 22 30461
ostat.pl. ostat.komunikace 118 124247
ostat.pl. silnice 14 102413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1089
ostat.pl. zeleň 1 1008
Celkem KN 2114 10946721
Par. DKM 2114 10946721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 222
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.1998 ZMVM provedeno již jako DKM
S-SK GS 1:2880 1830 23.12.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.