k.ú.: 676951 - Kuchařovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594300 - Kuchařovice NUTS5 CZ0647594300
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3768 6487160
vinice 133 128699
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 395 178831
ovoc. sad 35 26719
travní p. 76 34943
lesní poz 152 222054
vodní pl. nádrž umělá 2 1956
vodní pl. tok přirozený 136 16198
vodní pl. tok umělý 2 741
vodní pl. zamokřená pl. 3 615
zast. pl. zbořeniště 6 1884
zast. pl. 590 142260
ostat.pl. jiná plocha 220 95046
ostat.pl. manipulační pl. 324 43962
ostat.pl. neplodná půda 65 5554
ostat.pl. ostat.komunikace 1294 134750
ostat.pl. pohřeb. 4 2798
ostat.pl. silnice 19 62701
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14740
ostat.pl. zeleň 8 519
Celkem KN 7235 7602154
GP 115 806440
Celkem ZE 115 806440
Par. DKM 7221 6801738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 284
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 66
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 509
LV 729
spoluvlastník 1145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.09.2016
THM-G 1:2000 01.01.1965 06.09.2016 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1965 06.09.2016 část intravilánu + část extravilánu
THM-G 1:1000 01.01.1965 06.09.2016 intravilán+část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1965 část extravilánu s parcelami zjednodušené evidence původ grafický příděl v k.ú. Únanov


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.