k.ú.: 676969 - Kujavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 555312 - Kujavy NUTS5 CZ0804555312
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 7344778
zahrada 345 448673
travní p. 173 437812
lesní poz 120 157654
vodní pl. nádrž přírodní 4 1414
vodní pl. nádrž umělá 2 1092
vodní pl. tok přirozený 99 62019
vodní pl. zamokřená pl. 3 12371
zast. pl. zbořeniště 12 5831
zast. pl. 281 138674
ostat.pl. dálnice 10 181999
ostat.pl. jiná plocha 170 222605
ostat.pl. manipulační pl. 11 23124
ostat.pl. neplodná půda 90 76486
ostat.pl. ostat.komunikace 175 212776
ostat.pl. pohřeb. 2 2798
ostat.pl. silnice 28 76261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17660
ostat.pl. zeleň 2 5161
Celkem KN 1768 9429188
Par. DKM 1761 9428365
Par. KMD 7 823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 161
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 269
byt.z. byt 15
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 17
LV 349
spoluvlastník 499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2019 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ).
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2014
KMD 1:1000 09.12.2011 20.03.2019
S-SK ŠS 1:2880 1833 24.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.