k.ú.: 677001 - Kašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579416 - Kuks NUTS5 CZ0525579416
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1485960
zahrada 80 101484
travní p. 60 267714
lesní poz ostat.komunikace 1 5631
lesní poz 36 1768132
vodní pl. nádrž umělá 2 1514
vodní pl. tok přirozený 1 1079
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 2 847
zast. pl. 49 26411
ostat.pl. dráha 2 21283
ostat.pl. jiná plocha 21 22614
ostat.pl. manipulační pl. 10 19631
ostat.pl. mez, stráň 5 5858
ostat.pl. neplodná půda 9 28226
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 41
ostat.pl. ostat.komunikace 61 108452
ostat.pl. silnice 4 17742
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1715
ostat.pl. zeleň 2 1601
Celkem KN 417 3886085
Par. DKM 156 1471696
Par. KMD 261 2414389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 49
LV 82
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.01.2020 KoPÚ
KMD 1:1000 02.10.2017
S-SK GS 1:1000 1824 30.01.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.05.2022 02:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.