k.ú.: 677019 - Kuks - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579416 - Kuks NUTS5 CZ0525579416
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 325362
zahrada 146 112423
ovoc. sad 1 4270
travní p. 81 185813
lesní poz 7 59650
vodní pl. tok přirozený 3 24244
zast. pl. zbořeniště 6 821
zast. pl. 116 42248
ostat.pl. dráha 1 28216
ostat.pl. jiná plocha 50 28383
ostat.pl. manipulační pl. 4 3377
ostat.pl. mez, stráň 4 23239
ostat.pl. neplodná půda 3 1343
ostat.pl. ostat.komunikace 43 37820
ostat.pl. pohřeb. 1 2144
ostat.pl. silnice 7 13266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13735
ostat.pl. zeleň 13 44073
Celkem KN 522 950427
Par. DKM 12 183324
Par. KMD 510 767103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 111
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 18
LV 138
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.