k.ú.: 677035 - Stanovice u Kuksu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548812 - Stanovice NUTS5 CZ0525548812
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1395759
zahrada 43 47529
travní p. 119 335514
lesní poz 36 634937
vodní pl. tok přirozený 17 47468
vodní pl. tok umělý 22 8276
zast. pl. zbořeniště 2 794
zast. pl. 51 23307
ostat.pl. dráha 1 12753
ostat.pl. jiná plocha 17 16935
ostat.pl. manipulační pl. 12 23787
ostat.pl. neplodná půda 18 21556
ostat.pl. ostat.komunikace 36 47851
ostat.pl. silnice 34 49306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6388
ostat.pl. zeleň 2 30275
Celkem KN 495 2702435
GP 4 63398
Celkem ZE 4 63398
Par. KMD 495 2702435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 25
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 45
LV 69
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 13:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.