k.ú.: 677051 - Kunčice u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570214 - Kunčice NUTS5 CZ0521570214
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 2412916
zahrada 197 163671
ovoc. sad 1 23365
travní p. 411 1114652
lesní poz 66 1541893
vodní pl. nádrž přírodní 4 3584
vodní pl. nádrž umělá 1 319
vodní pl. rybník 22 64615
vodní pl. tok přirozený 156 88906
vodní pl. tok umělý 36 11128
vodní pl. zamokřená pl. 1 4456
zast. pl. společný dvůr 1 1593
zast. pl. zbořeniště 2 413
zast. pl. 230 74136
ostat.pl. jiná plocha 58 73281
ostat.pl. manipulační pl. 40 51958
ostat.pl. neplodná půda 40 46259
ostat.pl. ostat.komunikace 175 136091
ostat.pl. pohřeb. 1 1183
ostat.pl. silnice 19 19335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 28526
ostat.pl. zeleň 12 54121
Celkem KN 1957 5916401
Par. KMD 1957 5916401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 211
LV 369
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2014
KMD 1:1000 03.04.2014
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 03.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.