k.ú.: 677078 - Kunčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512231 - Bělotín NUTS5 CZ0714512231
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 3624360
zahrada 137 152063
ovoc. sad 2 20234
travní p. 48 152317
lesní poz 73 305960
vodní pl. nádrž umělá 8 24018
vodní pl. tok přirozený 64 27207
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 117
vodní pl. zamokřená pl. 9 5617
zast. pl. zbořeniště 2 608
zast. pl. 116 53576
ostat.pl. jiná plocha 126 125068
ostat.pl. manipulační pl. 16 16949
ostat.pl. neplodná půda 47 25769
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 868
ostat.pl. ostat.komunikace 125 88748
ostat.pl. silnice 18 21949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 345584
Celkem KN 1219 4991012
Par. DKM 1219 4991012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 112
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 161
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.1996
ZMVM 1:2000 02.01.1995 02.05.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 02.05.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.