k.ú.: 677094 - Kunčice pod Ondřejníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598356 - Kunčice pod Ondřejníkem NUTS5 CZ0802598356
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 660 3190779
zahrada 1473 1321440
ovoc. sad 19 62404
travní p. skleník-pařeniš. 1 2005
travní p. 1677 5827168
lesní poz 732 7371804
vodní pl. nádrž přírodní 1 193
vodní pl. nádrž umělá 6 15825
vodní pl. rybník 5 7288
vodní pl. tok přirozený 75 98929
vodní pl. zamokřená pl. 53 92856
zast. pl. zbořeniště 32 4128
zast. pl. 2086 345496
ostat.pl. dráha 7 215455
ostat.pl. jiná plocha 325 239164
ostat.pl. manipulační pl. 44 181953
ostat.pl. neplodná půda 177 164434
ostat.pl. ostat.komunikace 710 579965
ostat.pl. pohřeb. 2 8891
ostat.pl. silnice 15 94177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 335657
ostat.pl. zeleň 22 41321
Celkem KN 8177 20201332
Par. KMD 8177 20201332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 825
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 855
č.e. ubyt.zař 6
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 25
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 86
rozestav. 2
Celkem BUD 2050
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 75
LV 2275
spoluvlastník 3224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1833 21.06.2016 reprodukce otisku mapy z r. 1911


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 16.05.2022 14:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.