k.ú.: 677141 - Kunčina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578282 - Kunčina NUTS5 CZ0533578282
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1700 10766722
zahrada 755 410949
ovoc. sad 11 17085
travní p. 564 446269
lesní poz 271 1468395
vodní pl. nádrž umělá 4 20634
vodní pl. rybník 7 13132
vodní pl. tok přirozený 482 129188
vodní pl. zamokřená pl. 6 8463
zast. pl. společný dvůr 10 919
zast. pl. zbořeniště 18 6630
zast. pl. 543 172124
ostat.pl. dráha 3 61313
ostat.pl. jiná plocha 158 103185
ostat.pl. manipulační pl. 47 68810
ostat.pl. neplodná půda 17 5386
ostat.pl. ostat.komunikace 519 249835
ostat.pl. pohřeb. 2 3989
ostat.pl. silnice 19 49502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16658
ostat.pl. zeleň 27 5637
Celkem KN 5170 14024825
Par. DKM 2640 12877512
Par. KMD 2530 1147313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 204
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 519
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 556
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.