k.ú.: 677159 - Kunčina Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581844 - Kunčina Ves NUTS5 CZ0641581844
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 1334126
zahrada 102 62485
ovoc. sad 7 17581
travní p. 236 344091
lesní poz 94 3316122
vodní pl. nádrž umělá 1 80
vodní pl. tok přirozený 9 9887
zast. pl. zbořeniště 2 548
zast. pl. 70 22362
ostat.pl. jiná plocha 12 2022
ostat.pl. manipulační pl. 6 4106
ostat.pl. neplodná půda 62 34318
ostat.pl. ostat.komunikace 68 57784
ostat.pl. silnice 8 50161
ostat.pl. zeleň 3 696
Celkem KN 996 5256369
Par. KMD 996 5256369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 70
LV 101
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.