k.ú.: 677183 - Kundratice u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595977 - Kundratice NUTS5 CZ0635595977
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 3026989
zahrada 122 80125
travní p. 125 396815
lesní poz 62 281274
vodní pl. nádrž umělá 22 39073
vodní pl. rybník 4 77118
vodní pl. tok přirozený 10 8347
vodní pl. tok umělý 3 5119
vodní pl. zamokřená pl. 2 459
zast. pl. 133 59511
ostat.pl. jiná plocha 105 54524
ostat.pl. manipulační pl. 18 44976
ostat.pl. mez, stráň 4 7524
ostat.pl. neplodná půda 9 8489
ostat.pl. ostat.komunikace 91 67097
ostat.pl. silnice 19 40658
Celkem KN 1142 4198098
Par. KMD 1142 4198098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 129
LV 157
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 13:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.