k.ú.: 677345 - Kunovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550744 - Kunovice NUTS5 CZ0722550744
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10283 19402689
vinice 211 135762
zahrada 1575 808467
ovoc. sad 175 207521
travní p. 350 625021
lesní poz 142 2513212
vodní pl. nádrž přírodní 4 4732
vodní pl. nádrž umělá 17 25539
vodní pl. tok přirozený 88 292133
vodní pl. tok umělý 2 1580
vodní pl. zamokřená pl. 2 828
zast. pl. společný dvůr 24 23879
zast. pl. zbořeniště 20 3011
zast. pl. 2572 1086398
ostat.pl. dobývací prost. 21 15627
ostat.pl. dráha 23 172739
ostat.pl. jiná plocha 1414 937673
ostat.pl. manipulační pl. 662 885497
ostat.pl. neplodná půda 1 7801
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 241824
ostat.pl. ostat.komunikace 2519 653604
ostat.pl. pohřeb. 1 13362
ostat.pl. silnice 258 358688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 62652
ostat.pl. zeleň 76 69228
Celkem KN 20494 28549467
Par. DKM 20494 28549467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 885
č.p. byt.dům 31
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 35
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 23
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 673
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 118
č.e. jiná st. 3
č.e. prům.obj 18
č.e. rod.rekr 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 116
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 109
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2403
byt.z. byt 294
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 309
LV 4277
spoluvlastník 6174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2000 Obnova katastrálního operátu
THM-V 1:2000 01.01.1977 27.12.2000 KGKS Brno - extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1969 01.01.1977 OSGK Brno - 1:1000
THM-V 1:1000 01.01.1955 01.01.1969 OSGK Brno - reambulace 1969
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1955 OSGK Brno - část intravilánu


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.