k.ú.: 677353 - Kunovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 543021 - Kunovice NUTS5 CZ0723543021
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1598 4671842
zahrada 349 268683
ovoc. sad 9 40788
travní p. 336 935974
lesní poz 61 1725106
vodní pl. nádrž umělá 3 16664
vodní pl. tok přirozený 105 24579
vodní pl. zamokřená pl. 1 1149
zast. pl. společný dvůr 2 575
zast. pl. 314 90387
ostat.pl. dráha 13 56466
ostat.pl. jiná plocha 127 53937
ostat.pl. manipulační pl. 29 4567
ostat.pl. neplodná půda 116 64484
ostat.pl. ostat.komunikace 180 148905
ostat.pl. pohřeb. 4 3522
ostat.pl. silnice 18 53030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6909
ostat.pl. zeleň 13 9259
Celkem KN 3282 8176826
Par. KMD 3282 8176826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 224
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 305
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 7
LV 377
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.