k.ú.: 677418 - Kunratice u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 530433 - Kunratice NUTS5 CZ0513530433
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 4390093
zahrada 144 121378
travní p. mez, stráň 1 3346
travní p. 409 2365167
lesní poz 246 4646899
vodní pl. nádrž přírodní 1 1470
vodní pl. nádrž umělá 2 2511
vodní pl. rybník 2 15088
vodní pl. tok přirozený 11 125655
vodní pl. tok umělý 38 18528
vodní pl. zamokřená pl. 1 797
zast. pl. zbořeniště 10 4418
zast. pl. 198 90625
ostat.pl. dráha 7 111286
ostat.pl. jiná plocha 38 47696
ostat.pl. manipulační pl. 33 80778
ostat.pl. mez, stráň 12 6443
ostat.pl. neplodná půda 51 52624
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 896
ostat.pl. ostat.komunikace 183 187108
ostat.pl. pohřeb. 1 1986
ostat.pl. silnice 15 130975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10611
ostat.pl. zeleň 9 6324
Celkem KN 1587 12422702
Par. DKM 1587 12422702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 196
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 239
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.1996 Od -ověř TO. Převodem rozprac ZMVM Dětřichov.
S-SK GS 1:2880 1843 15.04.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 04:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.