k.ú.: 677426 - Kunratice u Cvikova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561746 - Kunratice u Cvikova NUTS5 CZ0511561746
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 3564411
zahrada 342 184022
travní p. 1059 3521024
lesní poz 235 3646226
vodní pl. nádrž umělá 4 5465
vodní pl. rybník 11 172697
vodní pl. tok přirozený 59 69927
vodní pl. tok umělý 27 13505
vodní pl. zamokřená pl. 13 43996
zast. pl. zbořeniště 73 20050
zast. pl. 366 85862
ostat.pl. jiná plocha 114 70537
ostat.pl. manipulační pl. 24 65446
ostat.pl. neplodná půda 349 615042
ostat.pl. ostat.komunikace 295 254369
ostat.pl. pohřeb. 3 7085
ostat.pl. silnice 74 171047
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12700
ostat.pl. zeleň 1 525
Celkem KN 3267 12523936
Par. KMD 3267 12523936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 181
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 6
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 356
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 417
spoluvlastník 539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.05.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.