k.ú.: 677451 - Újezd u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581879 - Kunštát NUTS5 CZ0641581879
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1031011
zahrada 175 108319
ovoc. sad 3 62088
travní p. 101 176967
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 87 1050639
zast. pl. společný dvůr 3 545
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 137 40588
ostat.pl. jiná plocha 26 8960
ostat.pl. manipulační pl. 5 16762
ostat.pl. mez, stráň 1 614
ostat.pl. neplodná půda 45 35446
ostat.pl. ostat.komunikace 78 45828
ostat.pl. silnice 29 21157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3534
Celkem KN 868 2602571
Par. DKM 868 2602571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 110
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 137
LV 185
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.07.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1988 25.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 19:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.