k.ú.: 677604 - Kurojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 16 14198
orná půda 105 3233153
zahrada mez, stráň 2 87
zahrada 54 42642
travní p. mez, stráň 27 78891
travní p. 72 446594
lesní poz 63 2326343
vodní pl. nádrž umělá 3 3878
vodní pl. tok umělý 13 24134
zast. pl. zbořeniště 5 2934
zast. pl. 60 31065
ostat.pl. dálnice 14 178273
ostat.pl. jiná plocha 52 178835
ostat.pl. neplodná půda 7 10493
ostat.pl. ostat.komunikace 48 62226
ostat.pl. silnice 37 82337
Celkem KN 578 6716083
Par. KMD 578 6716083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 68
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.05.2022 02:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.