k.ú.: 677612 - Málkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 411
orná půda 73 2089435
zahrada mez, stráň 3 139
zahrada 69 74668
travní p. mez, stráň 3 1470
travní p. 44 232779
lesní poz ostat.komunikace 2 477
lesní poz 36 1153949
vodní pl. nádrž umělá 2 1290
vodní pl. rybník 1 5827
vodní pl. tok přirozený 1 1754
vodní pl. tok umělý 6 15993
vodní pl. zamokřená pl. 2 1182
zast. pl. zbořeniště 1 848
zast. pl. 52 20902
ostat.pl. dálnice 19 102575
ostat.pl. jiná plocha 89 40745
ostat.pl. manipulační pl. 7 1833
ostat.pl. neplodná půda 7 4013
ostat.pl. ostat.komunikace 57 49808
ostat.pl. silnice 8 33965
Celkem KN 483 3834063
Par. KMD 483 3834063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 51
LV 85
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 03:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.