k.ú.: 677655 - Kuřim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583251 - Kuřim NUTS5 CZ0643583251
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2865 7942737
zahrada skleník-pařeniš. 1 54
zahrada 1537 686307
ovoc. sad 46 106640
travní p. 182 171896
lesní poz les s budovou 1 11
lesní poz 239 4793134
vodní pl. nádrž umělá 3 33135
vodní pl. tok přirozený 428 113757
vodní pl. zamokřená pl. 1 1702
zast. pl. společný dvůr 97 70669
zast. pl. zbořeniště 24 3867
zast. pl. 3562 928345
ostat.pl. dráha 17 249551
ostat.pl. jiná plocha 847 453810
ostat.pl. manipulační pl. 217 348147
ostat.pl. neplodná půda 115 99645
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4419
ostat.pl. ostat.komunikace 1258 675291
ostat.pl. pohřeb. 14 10327
ostat.pl. silnice 77 255405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 75627
ostat.pl. zeleň 221 171406
Celkem KN 11796 17195882
Par. DKM 11796 17195882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 744
č.p. byt.dům 153
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 28
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 41
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 792
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 71
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1099
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 93
č.e. tech.vyb 4
bez čp/če adminis. 8
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 107
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 63
bez čp/če ubyt.zař 15
bez čp/če výroba 59
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 6
Celkem BUD 3514
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 2985
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 56
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 12
obč.z. byt 61
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 3132
LV 6263
spoluvlastník 10804

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 15.12.2005
THM-V 1:2000 01.04.1978 14.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.