k.ú.: 677671 - Kuřimany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 560391 - Kuřimany NUTS5 CZ0316560391
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1371344
zahrada 42 41035
travní p. 48 381481
lesní poz 236 833364
vodní pl. nádrž umělá 5 29180
vodní pl. tok přirozený 3 7956
vodní pl. tok umělý 2 534
zast. pl. zbořeniště 1 499
zast. pl. 31 20259
ostat.pl. jiná plocha 24 28832
ostat.pl. manipulační pl. 6 1991
ostat.pl. neplodná půda 61 247491
ostat.pl. ostat.komunikace 53 104421
ostat.pl. silnice 3 36999
ostat.pl. zeleň 2 746
Celkem KN 583 3106132
Par. DKM 225 2194698
Par. KMD 358 911434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 31
LV 76
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2016
DKM-KPÚ 18.11.2010 1:1000 24.11.2010 *) KPÚ
KM-D 1:2000 28.12.2000 06.09.2016
S-SK GS 1:2880 1837 28.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.