k.ú.: 677680 - Kuřimská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595985 - Kuřimská Nová Ves NUTS5 CZ0643595985
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1585632
zahrada 77 51791
ovoc. sad 1 3392
travní p. 113 173009
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz 145 1128685
vodní pl. tok přirozený 2 14804
vodní pl. zamokřená pl. 1 375
zast. pl. zbořeniště 1 205
zast. pl. 115 39228
ostat.pl. dráha 1 1295
ostat.pl. jiná plocha 36 8309
ostat.pl. manipulační pl. 13 9698
ostat.pl. neplodná půda 93 171625
ostat.pl. ostat.komunikace 53 36954
ostat.pl. pohřeb. 1 1855
ostat.pl. silnice 1 9666
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21775
ostat.pl. zeleň 12 1090
Celkem KN 921 3259446
Par. KMD 921 3259446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 50
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 115
LV 155
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.