k.ú.: 677698 - Kuřimské Jestřabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595993 - Kuřimské Jestřabí NUTS5 CZ0643595993
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 1691202
zahrada 87 67550
ovoc. sad 3 10202
travní p. 125 279823
lesní poz 151 1796079
vodní pl. nádrž umělá 1 1216
vodní pl. tok přirozený 11 16637
vodní pl. tok umělý 5 920
vodní pl. zamokřená pl. 1 858
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 117 41285
ostat.pl. jiná plocha 28 6878
ostat.pl. manipulační pl. 30 44189
ostat.pl. neplodná půda 57 108749
ostat.pl. ostat.komunikace 49 73655
ostat.pl. silnice 8 47821
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2527
ostat.pl. zeleň 5 536
Celkem KN 870 4190325
Par. DKM 401 2133608
Par. KMD 469 2056717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 108
LV 161
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2015
DKM-KPÚ 26.02.2004 1:2000 26.02.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.04.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.