k.ú.: 678104 - Kvasejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 1811993
zahrada 111 89547
ovoc. sad 8 22120
travní p. mez, stráň 5 2248
travní p. 550 1187053
lesní poz 177 2185519
vodní pl. nádrž umělá 4 4216
vodní pl. rybník 1 26591
vodní pl. tok přirozený 14 5039
vodní pl. zamokřená pl. 13 2899
zast. pl. společný dvůr 3 862
zast. pl. zbořeniště 2 1063
zast. pl. 177 74088
ostat.pl. jiná plocha 29 9404
ostat.pl. manipulační pl. 14 19466
ostat.pl. neplodná půda 367 127922
ostat.pl. ostat.komunikace 171 124743
ostat.pl. silnice 1 34035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 601
Celkem KN 2091 5729409
Par. KMD 2091 5729409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 170
LV 217
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 25.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 07:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.