k.ú.: 678210 - Skály u Kváskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 598909 - Skály NUTS5 CZ0316598909
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1803490
zahrada 42 40825
travní p. 72 476807
lesní poz 266 2469446
vodní pl. rybník 2 1020
vodní pl. tok umělý 3 6777
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 1 244
zast. pl. 47 31649
ostat.pl. jiná plocha 26 58388
ostat.pl. manipulační pl. 11 6998
ostat.pl. neplodná půda 33 41679
ostat.pl. ostat.komunikace 48 92436
ostat.pl. silnice 13 26546
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1038
ostat.pl. zeleň 1 6791
Celkem KN 695 5064145
Par. DKM 695 5064145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 45
LV 102
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2004 domapování
DKM-KPÚ 12.12.2001 1:1000 29.08.2002 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.