k.ú.: 678236 - Olšany u Kvášňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541958 - Olšany NUTS5 CZ0322541958
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 1021682
zahrada 92 81906
travní p. 397 730555
lesní poz 209 702655
vodní pl. nádrž přírodní 3 6285
vodní pl. nádrž umělá 3 2093
vodní pl. rybník 6 10914
vodní pl. tok přirozený 10 1751
vodní pl. tok umělý 35 6128
vodní pl. zamokřená pl. 2 6803
zast. pl. 178 73605
ostat.pl. dráha 15 41107
ostat.pl. jiná plocha 71 44903
ostat.pl. manipulační pl. 37 90873
ostat.pl. neplodná půda 156 244385
ostat.pl. ostat.komunikace 114 76204
ostat.pl. silnice 6 40356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1499
ostat.pl. zeleň 12 591
Celkem KN 1681 3184295
Par. DKM 626 733368
Par. KMD 1055 2450927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 174
LV 180
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2009
KMD 1:1000 04.12.2009
THM-V 1:2000 31.03.1971 04.12.2009
S-SK GS 1:2880 1837 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.09.2020 20:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.