k.ú.: 678252 - Kvasetice u Květinova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568953 - Květinov NUTS5 CZ0631568953
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 1192965
zahrada 17 25122
travní p. 20 160984
lesní poz 17 508700
vodní pl. nádrž umělá 2 715
vodní pl. rybník 5 43993
vodní pl. tok přirozený 2 1749
vodní pl. zamokřená pl. 3 654
zast. pl. 22 9070
ostat.pl. jiná plocha 9 4465
ostat.pl. manipulační pl. 2 3330
ostat.pl. neplodná půda 1 4664
ostat.pl. ostat.komunikace 24 39751
ostat.pl. silnice 3 52710
ostat.pl. zeleň 10 26582
Celkem KN 175 2075454
Par. DKM 175 2075454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 20
LV 44
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.06.2019
DKM 1:1000 24.04.2019 intravilán + lesní celky
S-SK GS 1:2880 1838 24.09.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.