k.ú.: 678261 - Květinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568953 - Květinov NUTS5 CZ0631568953
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1301860
zahrada 86 62740
travní p. 76 349496
lesní poz 30 369938
vodní pl. nádrž umělá 3 1876
vodní pl. rybník 11 35376
vodní pl. tok přirozený 38 14632
vodní pl. tok umělý 10 6255
vodní pl. zamokřená pl. 1 1461
zast. pl. 122 39921
ostat.pl. jiná plocha 53 26740
ostat.pl. manipulační pl. 11 25958
ostat.pl. neplodná půda 7 7014
ostat.pl. ostat.komunikace 40 56481
ostat.pl. silnice 16 33929
ostat.pl. zeleň 19 17861
Celkem KN 567 2351538
Par. DKM 567 2351538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 115
LV 112
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.09.2020 na části kú mimo KoPÚ
DKM-KPÚ 01.11.2019 1:1000 06.11.2019 *) na části kú
S-SK GS 1:2880 1838 10.09.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.