k.ú.: 678279 - Květná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578291 - Květná NUTS5 CZ0533578291
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 4533276
zahrada 336 150119
travní p. 248 1366550
lesní poz 35 2413028
vodní pl. nádrž umělá 4 6751
vodní pl. tok umělý 2 4951
zast. pl. zbořeniště 51 12297
zast. pl. 246 70393
ostat.pl. dráha 8 37428
ostat.pl. jiná plocha 62 36400
ostat.pl. manipulační pl. 29 130201
ostat.pl. neplodná půda 19 44469
ostat.pl. ostat.komunikace 131 152700
ostat.pl. pohřeb. 1 1217
ostat.pl. silnice 9 79612
Celkem KN 1360 9039392
Par. DKM 581 8647582
Par. KMD 777 391244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
s roz.jed 1
Celkem BUD 229
obč.z. byt 3
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 6
LV 237
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2011
DKM-KPÚ 06.09.2010 1:1000 17.09.2010 *)
DKM 1:1000 06.01.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.