k.ú.: 678309 - Maroltov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 274191
zahrada 13 15009
travní p. 25 829231
lesní poz les(ne hospodář) 15 814122
lesní poz 3 41882
vodní pl. nádrž umělá 2 1986
vodní pl. tok přirozený 1 1114
vodní pl. tok umělý 2 1264
vodní pl. zamokřená pl. 1 189
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 5 3668
zast. pl. 14 5906
ostat.pl. jiná plocha 11 26456
ostat.pl. manipulační pl. 2 3803
ostat.pl. neplodná půda 18 57298
ostat.pl. ostat.komunikace 7 17618
ostat.pl. silnice 3 11333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 23469
ostat.pl. zeleň 5 2680
Celkem KN 139 2131327
Par. DKM 139 2131327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 14
LV 26
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1989 04.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.