k.ú.: 678325 - Vůsí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 598801 - Květov NUTS5 CZ0314598801
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1303905
zahrada 51 36299
travní p. 49 136808
lesní poz 103 1430334
vodní pl. nádrž přírodní 2 1537
vodní pl. nádrž umělá 1 235044
vodní pl. tok přirozený 1 4352
zast. pl. společný dvůr 1 380
zast. pl. zbořeniště 2 464
zast. pl. 97 24884
ostat.pl. jiná plocha 11 12639
ostat.pl. manipulační pl. 72 31024
ostat.pl. neplodná půda 7 9756
ostat.pl. ostat.komunikace 37 58158
Celkem KN 633 3285584
Par. KMD 633 3285584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 2
č.e. bydlení 12
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če obč.vyb 3
Celkem BUD 92
LV 117
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK GS 1:2880 1830 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 10:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.