k.ú.: 678341 - Štichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 566101 - Štichov NUTS5 CZ0321566101
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 4406
orná půda 392 2000025
zahrada 69 50876
travní p. mez, stráň 31 9798
travní p. 207 407142
lesní poz 188 1166832
vodní pl. nádrž umělá 1 854
vodní pl. tok přirozený 1 656
vodní pl. tok umělý 85 15323
zast. pl. zbořeniště 1 295
zast. pl. 69 32537
ostat.pl. jiná plocha 106 138326
ostat.pl. manipulační pl. 14 12203
ostat.pl. neplodná půda 8 1076
ostat.pl. ostat.komunikace 82 37261
ostat.pl. silnice 18 34132
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5120
Celkem KN 1293 3916862
Par. DKM 1293 3916862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 62
LV 112
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.06.2016 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 12:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.