k.ú.: 678368 - Bučina u Kvildy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550337 - Kvilda NUTS5 CZ0315550337
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 48 1261591
lesní poz les(ne hospodář) 39 11951881
vodní pl. tok přirozený 2 9543
zast. pl. zbořeniště 5 1398
zast. pl. 6 1054
ostat.pl. jiná plocha 6 15940
ostat.pl. manipulační pl. 4 7146
ostat.pl. neplodná půda 64 540106
ostat.pl. ostat.komunikace 16 51421
ostat.pl. silnice 1 29708
Celkem KN 191 13869788
Par. KMD 191 13869788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 5
LV 9
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2017
KM-D 1:2000 31.07.2000 10.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 31.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.