k.ú.: 678384 - Kvítkov u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546259 - Kvítkov NUTS5 CZ0511546259
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1682198
zahrada 101 61361
ovoc. sad 4 21063
travní p. 197 1152809
lesní poz les s budovou 8 302
lesní poz les(ne hospodář) 3 200940
lesní poz 143 2553402
vodní pl. nádrž umělá 4 7022
vodní pl. zamokřená pl. 7 3246
zast. pl. společný dvůr 5 1029
zast. pl. zbořeniště 8 4666
zast. pl. 168 48628
ostat.pl. jiná plocha 59 18434
ostat.pl. manipulační pl. 14 17864
ostat.pl. neplodná půda 120 176899
ostat.pl. ostat.komunikace 78 97609
ostat.pl. pohřeb. 2 1839
ostat.pl. silnice 6 61931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 102
ostat.pl. zeleň 6 840
Celkem KN 1067 6112184
Par. DKM 1067 6112184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 174
LV 212
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2001 Od -ověř TO.Převod.
ZMVM 1:2000 15.07.1991 17.12.2001 Od -dle KP. ZMVM Kozly (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1991 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 21:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.