k.ú.: 678511 - Nětčice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586307 - Kyjov NUTS5 CZ0645586307
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1322 948143
vinice 107 188124
zahrada 607 181976
travní p. 64 13884
lesní poz 8 2592
vodní pl. tok přirozený 3 326
vodní pl. tok umělý 132 26744
zast. pl. společný dvůr 25 6487
zast. pl. 1345 267330
ostat.pl. dráha 75 36960
ostat.pl. jiná plocha 279 80990
ostat.pl. manipulační pl. 285 184499
ostat.pl. neplodná půda 136 12132
ostat.pl. ostat.komunikace 563 166793
ostat.pl. pohřeb. 1 40493
ostat.pl. silnice 54 31562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 57846
ostat.pl. zeleň 89 32792
Celkem KN 5103 2279673
Par. DKM 5103 2279673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 533
č.p. byt.dům 36
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 104
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 19
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 405
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
Celkem BUD 1312
byt.z. byt 574
byt.z. garáž 15
obč.z. byt 11
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 608
LV 1913
spoluvlastník 2938

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2009
THM-V 1:2000 01.09.1984 27.11.2009
ZMVM 1:1000 01.09.1984 27.11.2009 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.08.1984 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.