k.ú.: 678562 - Kyjovice ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512907 - Kyjovice NUTS5 CZ0805512907
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 600 2653408
zahrada 438 296488
ovoc. sad 1 3551
travní p. 511 979410
lesní poz 402 2478761
vodní pl. rybník 12 8083
vodní pl. tok přirozený 47 14973
zast. pl. společný dvůr 8 2184
zast. pl. zbořeniště 3 599
zast. pl. 483 124564
ostat.pl. dráha 2 2435
ostat.pl. jiná plocha 54 54111
ostat.pl. manipulační pl. 17 28606
ostat.pl. neplodná půda 13 3627
ostat.pl. ostat.komunikace 212 115983
ostat.pl. pohřeb. 1 3459
ostat.pl. silnice 20 75268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14423
ostat.pl. zeleň 8 61165
Celkem KN 2838 6921098
Par. DKM 2838 6921098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 144
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 475
LV 621
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1991 01.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.