k.ú.: 678589 - Dolní Pochlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 496614
zahrada 38 24293
travní p. 20 362317
lesní poz les(ne hospodář) 15 643891
lesní poz 1 17482
vodní pl. nádrž umělá 2 309614
vodní pl. tok přirozený 2 17996
zast. pl. společný dvůr 1 1078
zast. pl. zbořeniště 2 279
zast. pl. 62 17548
ostat.pl. dráha 7 64534
ostat.pl. jiná plocha 22 58252
ostat.pl. manipulační pl. 8 51167
ostat.pl. neplodná půda 11 12655
ostat.pl. ostat.komunikace 32 62417
ostat.pl. silnice 3 11603
ostat.pl. zeleň 1 7563
Celkem KN 244 2159303
Par. DKM 244 2159303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 62
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 66
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2006
THM-V 1:2000 01.01.1974 20.12.2006
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 14:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.